I forbindelse med bygging av nytt høgdebasseng i nærheten av Fagernes, var vi med på jobben! Her koblet vi opp sensorer og laget en løsning for å sikre mulighet til fjernovervåkning av sisternene, også ved strømbrudd. Både PC, nettverk og kamera ble lagt opp med avbruddsfri strømforsyning, og det ble også lys-styringen i automatikkskapet.