Sammen med Sulzer leverte vi ny komplett kloakkpumpestasjon til Ålfjell i Vestre Slidre Kommune. Her ble det brukt en Horner PLS med 7″ farge touch-skjerm for å gi operatørene en rydding oversikt uten at skriften blir for liten. Skapet har vi bygget selv, og er lagt opp med aggregat-drift, pumpeovervåking, ventilasjons-styring, brutt vannspeil, sump-spyling, vegg-vasking og varsling på sikrings-utfall, for å nevne noe. Videre er det montert radio, slik at stasjonen kunne integreres i kommunens eksisterende radio-nett og SD-anlegg.