I forbindelse med bygging av et nytt bofellesskap i Lier Kommune leverte vi romregulatorer og PLS for styring av varme og ventilasjon. Her har vi laget grafisk fremstilling på vår PLS med touch-skjerm, og vaktmester kan se logg over temperaturer og sette ønsket temperatur på alle rom. Anlegget kan utvides med SMS-varsling og fjernovervåkning/styring via internett.