I forbindelse med bygging av nytt SBR-renseanlegg på Bruflat i Etnedal Kommune, skulle det gamle renseanlegget bygges om til en ren pumpestasjon.
Her fjernet vi mye unødvendig utstyr, byttet frekvensomformere til pumpene og kablet opp med ny EMC-kabel til de nye kloakkpumpene. Det ble også installert mengdemåler, som vi også integrerte i det eksisterende opplegget med informasjon på PLS. (Anlegget ble levert nytt av oss for mange år siden).