I forbindelse med utbytting av eldre styring for fylling av Høgdebasseng i Luster Kommune. Leverte vi et nett lite skap som skulle stå for fyllingen av siste basseng i rekken. I tillegg skulle det lever informasjon til eksisterende SD-anlegg via Modbus/TCP.