I et større industribygg fikk vi forespørsel om å bygge om styringen av et flisfyringsanlegg. De eldste tegningene på eksisterende styring var håndtegnede skjema fra 1958, og med utallige udokumenterte endringer siden den gang, var det nok å ta tak i på elektrosiden. Etter en god «rensk» i kabling og montering av nytt utstyr, kunne vi kjøre denne fyringen trygt med vår PLS-styring med SMS-varsling. Her styres blant annet transport-bånd og -skruer, vifter og pumper for å holde anlegget i drift. I tillegg ble anlegget utvidet med fjernstyring via VPN og PC, slik at justering og overvåkning av anlegget kan skje fra hvor som helst på en sikker måte.