Prosess Automasjon AS automatiserer
vann og avløp, kommunikasjon, ENØK

~

Vi fikser det meste innen automatikk, om det er reparasjon eller erstatning av eldre/ødelagt styring, eller nye anlegg.

Byggautomasjon / Sentral drift-anlegg

Vi leverer SD-anlegg – driftsovervåkningsanlegg – til private og kommunale bygg.

En leveranse fra oss innebærer regulering, styring og overvåkning av vannbåren varme / elektrovarme. Innhenter informasjon fra ventilasjonsanlegg, adgangskontroll, gardinstyring, osv. Har løsninger for energiøkonomisering. Og grafisk fremstilling av drift av hvert rom og av tekniske installasjoner.

Automatisering av bygg

Vi leverer automatikk for regulering og styring av inneklima, og har løsninger for energiøkonomisering ( ENØK ).

Les mer

SMS-varsling og overvåkning

Vi bygger kommunikasjon med Radio, GPRS, SMS eller WiFi. Overvåker og varsler over mobilnettet til mobil, nettbrett eller til SD-anlegg.

Les mer

Renovasjon av tekniske installasjoner

Lang erfaring med renovering av tekniske installasjoner, f.eks elektro og automatikk i kloakkrenseanlegg, vannforsynings-, ventilasjons- og pumpeanlegg, m.m.

Les mer

Vann og avløp

Vi har lang erfaring med prosessen og levering av automatikk/toppsystem til vann og avløp. Vi er totalleverandør av vannforsyningsanlegg.

Les mer
Våre tjenester
Referanser

KONTAKT OSS


ADRESSE
Tingnesøddin 1
2900 Fagernes

INFO
Tlf.: 908 48 390
Org.nr.: 995 781 611

FØLG OSS