Prosess Automasjon AS automatiserer
vann og avløp, kommunikasjon, ENØK

~

Vi fikser det meste innen automatikk, om det er reparasjon eller erstatning av eldre/ødelagt styring, eller nye anlegg.

Byggautomasjon / Sentral drift-anlegg

Vi leverer blant annet SD-anlegg – driftsovervåkningsanlegg – til private og kommunale bygg.

En leveranse fra oss kan innebære regulering, styring og overvåkning av vannbåren varme/elektrovarme. Vi innhenter informasjon fra ventilasjonsanlegg, adgangskontroll, gardinstyring, osv. Vi har løsninger for energiøkonomisering og grafisk fremstilling av drift av hvert rom og av tekniske installasjoner.

Automatisering av bygg

Vi leverer automatikk for regulering og styring av inneklima, og har løsninger for energiøkonomisering ( ENØK ).

Les mer

SMS-varsling og overvåkning

Vi bygger kommunikasjon med Radio, GPRS, SMS eller WiFi. Overvåker og varsler over mobilnettet til mobil, nettbrett, PC eller til SD-anlegg.

Les mer

Renovasjon av tekniske installasjoner

Lang erfaring med renovering av tekniske installasjoner, f.eks elektro og automatikk i kloakkrenseanlegg, vannforsynings-, ventilasjons- og pumpeanlegg, m.m.

Les mer

Vann og avløp

Vi har lang erfaring med prosessen og levering av automatikk/toppsystem til vann og avløp. Vi er totalleverandør av vannforsyningsanlegg.

Les mer

KONTAKT OSS

908 48 390
Send e-post

Valdresvegen 35
2900 Fagernes

Org.nr.: 995 781 611

FØLG OSS