REFERANSER : Vann og Avløp

Se vår «blogg» for en mer detaljert oversikt over noen av jobbene vi har gjort!

Etnedal kommune

Vann og avløp

 • I Etnedal har vi også montert en rekke anlegg:
  • Flere komplette høydebasseng for drikkevann (opptil 2 i sammenhengende rekke).
  • Komplette Vannbehandlingsanlegg med brønnpumper, i forskjellige størrelser (kloring, UV-behandling, filtrering og pH-justering i forskjellig grad).
  • Kloakkpumpestasjoner med sumper, både levert nye og bygget om eldre.
  • Komplett slambehandlingsanlegg.
 • I senere tid har vi:
  • Bygget om pumpestyringen på et automatisk inflitrasjonsanlegg med sump.
   De fleste anleggene i kommunene er koblet sammen med vår egen radiokommunikasjon (400Mhz-båndet), for overføring av alarmer for SMS-varlsing og andre trender uten datakostnad.
  • I Etnedal har vi også levert SD-anlegg(Sentral Data) for oversikt over alle stasjoner med montert radio fra PC.
  • Vi har levert SD-anlegg og styring av varme og ventilasjon på nytt Helsebygg.
  • Vi har levert SD-anlegg på nytt Biovac Kloakkrenseanlegg

Referansekontakt i kommunen:
Håkon Brusveen – 61121307

Vestre Slidre kommune

Vann og avløp

 • I Vestre Slidre kommune har vi levert siden 90-tallet:
  • Flere komplette høydebasseng for drikkevann, med opptil 3 basseng i rekke.
  • Komplette Vannbehandlingsanlegg med brønnpumper, i forskjellige størrelser
   Her har det vært UV-behandling, kloring, filtrering og pH-justering i forskjellig grad.
  • SD-anlegg.
  • Kloakkpumpestasjoner med sumper, både levert nye og bygget om eldre.
  • Komplett slambehandlingsanlegg.
  • Solid radio-nett med over 30(!) radioer som binder VA-anlegget sammen
 • I senere tid har vi:
  • Totalrenovert kloakkpumpestasjon etter tordenvær-skade.
  • Utvidet radionettet med flere stasjoner.
  • Bygget om nyere pumpeanlegg til vår egen PLS-styring.
  • Restrukturert radionettet for økt pålitelighet.
  • Levert helt ny komplett kloakkpumpestasjon.

Referansekontakt hos kommunen:
Sigurd Aune Flatmo – 61345020

Nord-Aurdal kommune

Vann og avløp + ventilasjon

 • I Nord-Aurdal har vi gjennom årene montert en rekke anlegg:
  • Flere komplette høydebasseng for drikkevann (opptil 4 i sammenhengende rekke).
  • Komplette Vannbehandlingsanlegg med brønnpumper, i forskjellige størrelser (kloring, UV-behandling, filtrering og pH-justering i forskjellig grad).
  • Kloakkpumpestasjoner med sumper, både levert nye og bygget om eldre.
 • I senere tid har vi:
  • Bygget om et HydroPress-anlegg (ristgodspresse) til vår egen styring.
  • Bygget om et biologisk BioVac-kloakkrenseanlegg til vår egen styring og endret nivåmåling.
  • Bygget om ventilasjonsanleggstyringen på et større kloakkrenseanlegg til vår egen styring og bygd om varmebatteristyringen til trinnløs Triac-styring.
  • De fleste anleggene i kommunene er koblet sammen med vår egen radiokommunikasjon (400Mhz-båndet), for overføring av alarmer for SMS-varlsing og andre trender uten datakostnad.

Referansekontakt i kommunen:
Alf Egil Sørum – 61366553

Sør-Aurdal kommune

Vannforsyning/-behandling

 • I Sør-Aurdal har vi levert 4 Vannbehandlingsanlegg i flere størrelser.
 • Det er også levert 3 Høydebasseng, både i bygg og i bakke, samt vannpumpestasjoner.
 • Det gamle mekaniske kloakkrenseanlegget ble oppgradert til vår PLS.
 • Ristgodpressen og slamhåndteringen ble oppgradert med nytt program og PLS.
 • I 2020 oppgraderte vi to av vannbehandlings-stasjonene med nye 7″ farge-touch PLS.
  Det ble også lagt inn VPN-sikret Web-server for fjernovervåkning på disse stasjonene.

Referansekontakt i kommunen:
Lars Håvelsrud – 91389176

 

Luster Kommune

Vann og avløp

 • Her har vi montert fjernstyring av jordvatningsanlegg. Denne styringen går via radio-signal, reflektert i fjellet, mellom to skap levert fra oss.
  Styringen fyller ei sisterne med ei brønnpumpe, og vi har lagt opp for akustisk varsling ved feil.
 • For fylling av eit høgdebasseng i ein djup dal uten straum, har vi montert skap med meget strømgjerrige komponenter, sammen med solcellepanel og spesialbatteri som håndterer ned til -50 grader og total utlading uten skader. Skapet kommuniserer via SMS til vår PLS som styrer vanntilførselen.
 • Vi har også levert andre bestand-deler innen vannforsyning til kommunen, inkludert PLS for styring/overvåkning, og utbytting av store frekvensomformere.

Referansekontakt i kommunen:
Kjell Skjolden – 57685723

Sanderstølen

Vann og avløp

 • Her har vi bygget ut bygget for vannbehandling, og levert komplett nytt vannforsyningsanlegg:
  Tilkobling av nye borrehull. Partikkelfilteranlegg. Grønnsandfilter for fjerning av jern. Vannglassdosering for pH-justering.
  Mengdemålere på alle innløp for overvåkning av produsert mengde. Integrering med UV-anlegg og trykkpumper.
  Levert med 15″ touch-skjerm i farge, med SMS-varsling og VPN-sikret fjernstyring/overvåkning via internett.
 • Styringen av brønnpumper foregår trådløst over radio på 400MHz-båndet. Over dette radio-nettet overvåker vi også flere lokale kloakkpumpestasjoner, for å kunne sende SMS-varsel til driftsoperatør som gjelder både kloakk, og vannproduksjon.

Referansekontakt:
Nils Akervold – 95555820

Vindin Vassverk SA

Vannbehandling / Vannforsyning

 • Vi har bygd om og overtatt styringen for et A&G Ionebytteanlegg som leverer 700m³ renset vann i døgnet. Automatisk regenerering av filteranlegget, pH-justering og overvåkning av UV-anlegg. Her ble det 15″ touch-skjerm i farger, med egenprodusert grafikk for fremstilling av anlegget.
 • Vi har også bygd om og fornyet 3 vannpumpestasjoner med trykkstyring og frekvensomformere. Hovedvannfiltreringen + 2 vannpumpestasjoner (hittentil) er bundet isammen med radio-kommunikasjon (400 Mhz-båndet), med en sentral SMS-varsling.

Referansekontakt:
Helge Berger Meisdalen – 61340795

Sekskanten Kro & Pub

Vann og avløp

 • Hos Sekskanten Kro & Pub har vi lagt opp SMS-varsling for overløp i en kommunal kum.
 • I tillegg har vi laget opplegg for tidsstyring av varmtvann til gjestedusjer.
 • Det er også lagt opp til innsamling av strømbruk på bygget leiligheter digitalt til lokal skjerm, og døgnstyring av kjøkkenventilasjon (vifte+spjeld).

Valdres Tomteutvikling AS

Vannforsyning/-behandling

 • Vannbehandlinganlegg for et hyttefelt på Vaset i Valdres. Området har lite vann i grunnen, så stasjonen er tilkoblet 4 borebrønner, der vi kjører pumpene enkeltvis på rotering for å forsikre oss om renest mulig vann. Vannet går igjennom et partikkelfilter og et jern/mangan-filter før det lagres på en 30m³ sisterne. Derifra går vannet igjennom et UV-anlegg og videre gjennom trykkpumper ut på nettet. Filtreringen fjernet både lukt og partikler fra råvann, og gav betydelig bedret vannkvalitet. Anlegget har SMS-varsling.

Røyken kommune

Vann og avløp

 • I Røyken Kommune har vi levert automatikken for sentrifugen i et mekanisk renseanlegg.

KONTAKT OSS

908 48 390
Send e-post

Valdresvegen 35
2900 Fagernes

Org.nr.: 995 781 611

FØLG OSS