REFERANSER :: vann og avløp

Nord-Aurdal kommune

Vann og avløp + ventilasjon

 • I Nord-Aurdal har vi gjennom årene montert en rekke anlegg:
  • Flere komplette høydebasseng for drikkevann (opptil 4 i sammenhengende rekke).
  • Komplette Vannbehandlingsanlegg med brønnpumper, i forskjellige størrelser (kloring, UV-behandling, filtrering og pH-justering i forskjellig grad).
  • Kloakkpumpestasjoner med sumper, både levert nye og bygget om eldre.
 • I senere tid har vi:
  • Bygget om et HydroPress-anlegg (ristgodspresse) til vår egen styring.
  • Bygget om et biologisk BioVac-kloakkrenseanlegg til vår egen styring og endret nivåmåling.
  • Bygget om ventilasjonsanleggstyringen på et større kloakkrenseanlegg til vår egen styring og bygd om varmebatteristyringen til trinnløs Triac-styring.
  • De fleste anleggene i kommunene er koblet sammen med vår egen radiokommunikasjon (400Mhz-båndet), for overføring av alarmer for SMS-varlsing og andre trender uten datakostnad.

Valdres Tomteutvikling AS

Vannforsyning/-behandling

 • Vannbehandlinganlegg for et hyttefelt på Vaset i Valdres. Området har lite vann i grunnen, så stasjonen er tilkoblet 4 borebrønner, der vi kjører pumpene enkeltvis på rotering for å forsikre oss om renest mulig vann. Vannet går igjennom et partikkelfilter og et jern/mangan-filter før det lagres på en 30m³ sisterne. Derifra går vannet igjennom et UV-anlegg og videre gjennom trykkpumper ut på nettet. Filtreringen fjernet både lukt og partikler fra råvann, og gav betydelig bedret vannkvalitet. Anlegget har SMS-varsling.

Nord-Aurdal kommune

Vann og avløp + ventilasjon

 • I Nord-Aurdal har vi gjennom årene montert en rekke anlegg:
  • Flere komplette høydebasseng for drikkevann (opptil 4 i sammenhengende rekke).
  • Komplette Vannbehandlingsanlegg med brønnpumper, i forskjellige størrelser (kloring, UV-behandling, filtrering og pH-justering i forskjellig grad).
  • Kloakkpumpestasjoner med sumper, både levert nye og bygget om eldre.
 • I senere tid har vi:
  • Bygget om et HydroPress-anlegg (ristgodspresse) til vår egen styring.
  • Bygget om et biologisk BioVac-kloakkrenseanlegg til vår egen styring og endret nivåmåling.
  • Bygget om ventilasjonsanleggstyringen på et større kloakkrenseanlegg til vår egen styring og bygd om varmebatteristyringen til trinnløs Triac-styring.
  • De fleste anleggene i kommunene er koblet sammen med vår egen radiokommunikasjon (400Mhz-båndet), for overføring av alarmer for SMS-varlsing og andre trender uten datakostnad.

Valdres Tomteutvikling AS

Vannforsyning/-behandling

 • Vannbehandlinganlegg for et hyttefelt på Vaset i Valdres. Området har lite vann i grunnen, så stasjonen er tilkoblet 4 borebrønner, der vi kjører pumpene enkeltvis på rotering for å forsikre oss om renest mulig vann. Vannet går igjennom et partikkelfilter og et jern/mangan-filter før det lagres på en 30m³ sisterne. Derifra går vannet igjennom et UV-anlegg og videre gjennom trykkpumper ut på nettet. Filtreringen fjernet både lukt og partikler fra råvann, og gav betydelig bedret vannkvalitet. Anlegget har SMS-varsling.

Sør-Aurdal kommune

Vannforsyning/-behandling

 • I Sør-Aurdal har vi levert 4 Vannbehandlingsanlegg i flere størrelser.
 • Det er også levert 3 Høydebasseng, både i bygg og i bakke, samt vannpumpestasjoner.
 • Det gamle mekaniske kloakkrenseanlegget ble oppgradert til vår PLS.
 • Ristgodpressen og slamhåndteringen ble oppgradert med nytt program og PLS.

Vindin Vassverk SA

Vannbehandling / Vannforsyning

 • Vi har bygd om og overtatt styringen for et A&G Ionebytteanlegg som leverer 700m³ i døgnet. Automatisk regenerering av filteranlegget, pH-justering og overvåkning av UV-anlegg.
 • Vi har også bygd om og fornyet 3 vannpumpestasjoner med trykkstyring og frekvensomformere. Hovedvannfiltreringen + 2 vannpumpestasjoner (hittentil) er bundet isammen med radio-kommunikasjon (400 Mhz-båndet), med en sentral SMS-varsling.

Sør-Aurdal kommune

Vannforsyning/-behandling

 • I Sør-Aurdal har vi levert 4 Vannbehandlingsanlegg i flere størrelser.
 • Det er også levert 3 Høydebasseng, både i bygg og i bakke, samt vannpumpestasjoner.
 • Det gamle mekaniske kloakkrenseanlegget ble oppgradert til vår PLS.
 • Ristgodpressen og slamhåndteringen ble oppgradert med nytt program og PLS.

Vindin Vassverk SA

Vannbehandling / Vannforsyning

 • Vi har bygd om og overtatt styringen for et A&G Ionebytteanlegg som leverer 700m³ i døgnet. Automatisk regenerering av filteranlegget, pH-justering og overvåkning av UV-anlegg.
 • Vi har også bygd om og fornyet 3 vannpumpestasjoner med trykkstyring og frekvensomformere. Hovedvannfiltreringen + 2 vannpumpestasjoner (hittentil) er bundet isammen med radio-kommunikasjon (400 Mhz-båndet), med en sentral SMS-varsling.

Sanderstølen

Vann og avløp

 • På Sanderstølen styrer vi brønnpumper med hjelp av nivåføler i sisternen. Styringen av brønnpumper foregår trådløst over radio på 400MHz-båndet. Over dette radio-nettet overvåker vi også en lokal kloakkpumpestasjon, for å kunne sende SMS-varsel til anleggsdrifter som gjelder både kloakk, og rentvann.

Etnedal kommune

Vann og avløp

 • I Etnedal har vi også montert en rekke anlegg:
  • Flere komplette høydebasseng for drikkevann (opptil 2 i sammenhengende rekke).
  • Komplette Vannbehandlingsanlegg med brønnpumper, i forskjellige størrelser (kloring, UV-behandling, filtrering og pH-justering i forskjellig grad).
  • Kloakkpumpestasjoner med sumper, både levert nye og bygget om eldre.
  • Komplett slambehandlingsanlegg.
 • I senere tid har vi:
  • Bygget om pumpestyringen på et automatisk inflitrasjonsanlegg med sump.
   De fleste anleggene i kommunene er koblet sammen med vår egen radiokommunikasjon (400Mhz-båndet), for overføring av alarmer for SMS-varlsing og andre trender uten datakostnad.
  • I Etnedal har vi også levert SD-anlegg(Sentral Data) for oversikt over alle stasjoner med montert radio fra PC.

Sanderstølen

Vann og avløp

 • På Sanderstølen styrer vi brønnpumper med hjelp av nivåføler i sisternen. Styringen av brønnpumper foregår trådløst over radio på 400MHz-båndet. Over dette radio-nettet overvåker vi også en lokal kloakkpumpestasjon, for å kunne sende SMS-varsel til anleggsdrifter som gjelder både kloakk, og rentvann.

Etnedal kommune

Vann og avløp

 • I Etnedal har vi også montert en rekke anlegg:
  • Flere komplette høydebasseng for drikkevann (opptil 2 i sammenhengende rekke).
  • Komplette Vannbehandlingsanlegg med brønnpumper, i forskjellige størrelser (kloring, UV-behandling, filtrering og pH-justering i forskjellig grad).
  • Kloakkpumpestasjoner med sumper, både levert nye og bygget om eldre.
  • Komplett slambehandlingsanlegg.
 • I senere tid har vi:
  • Bygget om pumpestyringen på et automatisk inflitrasjonsanlegg med sump.
   De fleste anleggene i kommunene er koblet sammen med vår egen radiokommunikasjon (400Mhz-båndet), for overføring av alarmer for SMS-varlsing og andre trender uten datakostnad.
  • I Etnedal har vi også levert SD-anlegg(Sentral Data) for oversikt over alle stasjoner med montert radio fra PC.

Røyken kommune

Vann og avløp

 • I Røyken Kommune har vi levert automatikken for sentrifugen i et mekanisk renseanlegg.

Sekskanten Kro & Pub

Vann og avløp

 • Hos Sekskanten Kro & Pub har vi lagt opp SMS-varsling for overløp i en kommunal kum.
 • I tillegg har vi laget opplegg for tidsstyring av varmtvann til gjestedusjer.
 • Det er også lagt opp til innsamling av strømbruk på bygget leiligheter digitalt til lokal skjerm, og døgnstyring av kjøkkenventilasjon (vifte+spjeld).

Røyken kommune

Vann og avløp

 • I Røyken Kommune har vi levert automatikken for sentrifugen i et mekanisk renseanlegg.

Sekskanten Kro & Pub

Vann og avløp

 • Hos Sekskanten Kro & Pub har vi lagt opp SMS-varsling for overløp i en kommunal kum.
 • I tillegg har vi laget opplegg for tidsstyring av varmtvann til gjestedusjer.
 • Det er også lagt opp til innsamling av strømbruk på bygget leiligheter digitalt til lokal skjerm, og døgnstyring av kjøkkenventilasjon (vifte+spjeld).

KONTAKT OSS


ADRESSE
Tingnesøddin 1
2900 Fagernes

INFO
Tlf.: 908 48 390
Org.nr.: 995 781 611

FØLG OSS