HVA ER EGENTLIG AUTOMASJON?

– En innføring av mekaniske, elektriske eller elektroniske hjelpemidler for raskere og mer nøyaktig utføring av arbeidsoppgaver, og som frigjør menneskelig arbeidskraft.

– Automatisering, eller automasjon, er en faglig prosess med formål å gjøre et fenomen automatisk, slik at det i større eller mindre grad styrer seg selv. For å oppnå dette må det være mulig å påvirke fenomenets atferd, og definere hva som er ønskelig atferd eller tilstand.

– Fenomenet som automatiseres kalles gjerne en prosess.

KONTAKT OSS


ADRESSE
Tingnesøddin 1
2900 Fagernes

INFO
Tlf.: 908 48 390
Org.nr.: 995 781 611

FØLG OSS