HVA ER EGENTLIG AUTOMASJON?

– En innføring av mekaniske, elektriske eller elektroniske hjelpemidler for raskere og mer nøyaktig utføring av arbeidsoppgaver, og som frigjør menneskelig arbeidskraft.

– Automatisering, eller automasjon, er en faglig prosess med formål å gjøre et fenomen automatisk, slik at det i større eller mindre grad styrer seg selv. For å oppnå dette må det være mulig å påvirke fenomenets atferd, og definere hva som er ønskelig atferd eller tilstand.

– Fenomenet som automatiseres kalles gjerne en prosess.

Eksempel:
Du har en vanntank du må fylle manuelt ved å åpne en ventil. Du vet ikke når det blir tomt, så du må stadig sjekke. Når du åpner ventilen må du vente og se når tanken blir full før du stenger ventilen.
Denne prosessen automatiserer vi ved å sette inn en føler på hvor mye vann det er, og bruker dette signalet til å åpne ventilen ved lavt nivå og stenge ventilen ved høyt nivå. Du slipper å passe på tanken og fyllingen starter og stopper på samme nivå hver gang!

KONTAKT OSS

908 48 390
Send e-post

Valdresvegen 35
2900 Fagernes

Org.nr.: 995 781 611

FØLG OSS