VANN OG AVLØP

Vi har lang erfaring med å påta oss leveranse av vannforsyningsanlegg, og inkluderer godkjenning fra Mattilsynet med dokumentasjon.

Vannforsyning er å levere råvann, enten fra brønnhull eller overflatevann. Deretter behandles det, før det leveres ut til forbruker. Prosess Automasjon AS sørger for at denne prosessen automatiseres, samt at vi følger opp vannkvaliteten.

Vi står for leveranser av vannprøver, får det godkjent hos Mattilsynet, ordner med rutiner, avviksskjemaer og alt annet som er en del av prosessen.

Se tidligere arbeid vi har gjort innen vann og avløp …

Bygge nytt vannforsyningsanlegg

Hvis du skal bygge et nytt vannforsyningsanlegg, så stiller vi opp!

Da ordner vi alt fra start til slutt, og bringer inn profesjonelle samarbeidspartnere for å få jobben utført på best mulig måte. 

Forbedring / automatisering av vannforsyningsanlegg

Da går vi inn og ser på anlegget ditt, og analyserer hvilke trinn i prosessen som kan automatiseres og forbedres. Deretter kommer vi med forbedringsforslag, og sammen finner vi ut av veiene videre.

KLOAKKRENSEANLEGG

Vi kan stå for totalleveranse av kloakkrenseanlegg, men i hovedsak pleier vi å renovere renseanlegg, samt levere deler av anlegget og prosessen.

Her ordner vi med all automatikk i forbindelse med renseanlegget. Blant annet har vi levert moderne sentrifuge-anlegg til Røyken kommune. Med andre ord fikser vi alle fasene i anlegget, går inn og gjør tilpasninger og forbedringer innen instrumentering, programmering, osv.

I praksis betyr dette at vi analyserer hvilke trinn driften av anlegget består av, for deretter å forenkle disse trinnene ved å automatisere flere av dem. Resultatet blir at våre kunder kan bruke mindre tid på småting, og mer tid på viktige oppgaver.

For eksempel kan det nevnes at vi har gjort en totaljobb for Nord-Aurdal Kommune der vi renoverte et eldre SBR-anlegg fra Biovac. Her satte vi inn måleutstyr, og gjorde tilpasninger / forbedringer ut i anlegget, slik at driften kunne gå bedre og enklere.

KONTAKT OSS

908 48 390
Send e-post

Valdresvegen 35
2900 Fagernes

Org.nr.: 995 781 611

FØLG OSS