ENØK

For Prosess Automasjon AS innebærer ENØK å lese strømforbruket deres, og deretter prøve å optimalisere dette.

Med våre metoder innen automasjon kan vi styre energimengden som til enhver tid benyttes, og bidra til at vi begrenser både strømforbruket og behovet for manuell styring.

Automatisk styring av temperatur, ventilasjon, gardiner, m.m.

Nesten alt i et bygg kan styres automatisk. Dette gjøres med rom-kontrollere som automatisk kan måle, styre og overvåke følgende:

  • temperatur i rommet
  • temperatur i gulvet
  • luftkvaliteten (f.eks hvor mye CO) i rommet
  • ventilasjonsanlegget kan styre tilluft og avtrekk
  • gardinene kan styres ut ifra solvarme inn i rommet

På bakgrunn av tilstanden i rommet kan du automatisk øke, minke eller balansere lufta inn til rommet. Dette kontrolleres ved å installere sensorer som “føler” på luftkvaliteten, og dermed styrer temperatur / ventilasjon / gardiner / etc. basert på forhåndsbestemte verdier.

All kontroll og oversikt samlet på én skjerm

Når systemet er satt opp, får du det opp på en dataskjerm hvor du ser oversiktlig informasjon om alle rommene og de forskjellige styringene vi har installert.

På skjermen får du opp alle måledataene, kan sette/endre grenser, og disse kan forandres fra topp- eller bunn-nivå, eller skyve hele grensa opp eller ned.

Ønskes enda bedre luftkvalitet? Øk enkelt luftmengden som skiftes ut i rommet.

Eller du vil ha høyere temperatur? Still inn på temperaturen via skjermen.

Her kan for eksempel en vaktmester ha overordnet kontroll på overvåkningen. Han kan gå inn på skjermen og skru av eller på de forskjellige deler av overvåkningen, bestemme om systemet skal styres av seg selv – automatisk – eller styres av folk.

For oss er det viktig at sd-anlegget – som er anlegget som styrer hele overvåkningen – står sentralt i bygget, og ikke blir gjemt oppe på et teknisk rom. 

Automatisering av brannvarsling

Bli automatisk varslet på sms hvis brannalarmene går, med oversikt over hvilke rom det gjelder.

Kameraovervåkning

Kameraovervåkning med sensorer, slik at du varsles om bevegelse i rom, se om dørene er åpne eller låst, m.m.

Spesialtilpasset automasjon til dine behov

Det er nær sagt ingen grenser for hva som kan effektiviseres ved hjelp av automasjon.

For å kunne gi deg et best mulig svar på hva vi kan gjøre for deg, er det best om du tar kontakt slik at vi kan komme på befaring og evaluere hvilke muligheter vi har for optimalisering av ditt bygg.

KONTAKT OSS

908 48 390
Send e-post

Valdresvegen 35
2900 Fagernes

Org.nr.: 995 781 611

FØLG OSS