I forbindelse med jobb på et større vannbehandlingsanlegg som forsyner flere hyttefelt, kunne vi tilby PC med programvare og SMS-modem for å gjøre det mulig for driftsoperatør å sende ut SMS-varsel til sine abonnenter. Vi sammenstilte liste med telefon-nummer og laget rutine for bruk av programmet. Programmet kan kjøre på vanlige PC-er og modem er tilkoblet med USB, så dette kan ettermonteres på de fleste PCer uten problem. Vi leverte UPS, slik at det kan være mulighet å sende ut SMS ved strømutfall, og i tillegg er det montert VPN-tilkobling over 4G-mobilnett, som gjør at operatør kan gjennomføre masseutsending via TeamViewer hjemmefra!