KOMMUNIKASJON

Radio, GSM, fiber

La Prosess Automasjon AS bygge kommunikasjonsanlegget ditt – radio, GSM eller fiber – så kan du være trygg på at både de interne og eksterne styringssystemene kan snakke med hverandre.

Vi setter opp vårt eget styresystem, og programmerer deretter radioene til å “kjenne” hverandre. På denne måten etablerer vi et nettverk hvor de kan kommunisere.

Derfra bygger vi ut nettet slik at det kan kommunisere med et sentralt datasystem hvor alt knyttes sammen. Her vil du få opp all informasjon som er viktig i din situasjon (se for eksempel siden vår om ENØK for innblikk i hva slags informasjon det kan dreie seg om).

Lokalstyring (intern) og sentralt kontrollrom (ekstern)

Med våre løsninger får du intern radiokommunikasjon som er tilknyttet en ekstern styringsenhet.

For eksempel:

Ta Vaset som et eksempel. Vaset er et lukket område, og har lokal kommunikasjon som gjør at det fungerer som det skal.

Denne “lokale øya” kan få gsm-varsling/-informasjon, og vi kan kjøre radiokommunikasjon derfra og ned til det sentrale kontrollrommet, hvor en operatør med totaloversikt over kommunens tekniske installasjoner innenfor vann og avløp – enten avløpsanlegg eller vannforsyningsanlegg – da automatisk får løpende oppdaterte rapporter om anleggets nåværende tilstand.

KONTAKT OSS

908 48 390
Send e-post

Valdresvegen 35
2900 Fagernes

Org.nr.: 995 781 611

FØLG OSS