Når Etnedal Kommune skulle bygge nytt SBR-renseanlegg på Bruflat, var vi med som underleverandør.
Vi leverte:
-Skap med panel-PC for visning av prosessbilde fra SD-anlegg ute i prosesshallene.
-Server-PC for SD-anlegg, montert med UPS.
-SD-anlegg med grafikk av anlegget, grafikk av ventilasjonsanlegg og med SMS-varsling.
-Journal/Rapport-løsning for prosessen i renseanlegget, men også energi-detaljer.
-Energimåling på flere av byggets kurser for god oversikt av energibruk, integrert i journal-løsningen.
-Flytting av tidligere samlepunkt for radio-kommunikasjon, inkludert ny radio/antenne og flytting av server.
-Sammenbinding av informasjon til SD-anlegg fra flere bygg i kommunen, for visning på et felles system/SD-anlegg.