Vaset Skiheiser gikk i 2018 til innkjøp av en brukt skiheis. Vi fikk i oppdrag å koble og idriftsette denne.
Her kablet vi opp automatikkskapet, kontrollerte funksjoner og klargjorde skiheisen.
Vi monterte også et fordelingsskap for bygget automatikkskapet står i, pluss en 230V/400V trafo som Vaset Skiheiser hadde til formålet.
Her var det skap i toppen av skiheisen for feilsøking og stopping av anlegget, samt nødstopp for avsporing av vaieren i hver mast.