Ved bygging av nye renseanlegget på Bruflat i Etnedal Kommune måtte det inn en utvidet UPS-løsning for PLS, radio og PC. Vi leverte og monterte. Samtidig monterte vi strøm-målere med Modbus-støtte, slik at vi kunne få oversikt over all strømbruk inn på PC og SD-anlegg. Overvåkning og varsling av UPS-status går rett på PC.