Vindin Vassverk bruker et Ionebytteanlegg som hovedrensing av vann. Styringen her begynte å bli gammel, kranglete, og sammen med begrensede muligheter i programendring ble det til at vi kunne tilby egenprogramert styring via vår Horner PLS.

Løsningen ble en PLS med 15″ touch-skjerm med sentral SMS-/ og ringe-varsling for alle anleggene vi sommeren 2015 sammenkoblet over et 400MHz-radionett. Resultatet ble en veldig oversiktlig skjerm og en mer effektiv gjennomføring av renseprosessen av filterene. Vi gjorde også om nivåmålingen av rensemedium og overtok pH-justeringen for en jevnere pH.