I forbindelse med en utskifting av styreskap for vannpumpe tilhørende snøkanonene til Vaset Skiheiser i desember, satte vi også inn en frekvensomformer og laget fjernstyring for start/stopp av pumpen.

Frekvensomformeren bør gi dem lengere levetid på pumpen sin, og fjernstyringen ligger til grunn for en større fleksibilitet i fremtiden!