I Ulnes (Nord-Aurdal Kommune) er det er eldre SBR-kloakkrenseanlegg med 2 plast-reaktorer.
Dette anlegget var fra 1996, og styringen jukset mye i renseprosessen. Her erstatt vi den gamle sviktende PLSen med vår egen med touch-fargeskjerm. Dette ble en stor forskjell fra den gamle tekstbaserte PLSen som fulgte med orginalt. Vi benyttet dokumentasjon på renseprosessen fra da anlegget var nytt, for å bygge opp prosessen og gi operatørene en større valgfrihet i prosess-parametere. Anlegget fikk montert VPN-fjernprogrammering og SMS-varsling for økt kontroll. Vi byttet også ut nivåmålingen fra nivå-staver til analoge trykk-følere.

Disse anleggene fungerer grovt fortalt slik:
«I avløpsvannet finnes naturlige bakterier og mikroorganismer og ved rett tilførsel av luft oppnås en naturlig prosess som etterlater avløpsvannet ferdig renset. Gjennom å tilsette en liten mengde kjemikalier bindes fosfor til slammet før det rensende vannet slippes ut.»