I forbindelse med utbygging av hytteområdet rundt Sanderstølen Hotell i Tisleidalen, har vi montert trådløst overføring av status fra flere komplette Flykt kloakkpumpestasjoner med sump.

Vi har også laget til styring av Vannbehandlingsanleggets brønnpumper med nivåføler, start og stopp av brønnpumpe foregår også trådløst. Trådløs kommunikasjon foregår med radio på 400MHz-båndet, dette gjør at datakostnad ikke lenger er et tema.

Anlegget har SMS-varsling ved alarmer, og er sammenkoblet med UV-anlegg, trykkpumpestyring og mengdemåler, for total overvåkning av vannforsyningen.
Dette ble lagt inn på anleggets Horner PLS (XL4) som er i drift i dag.