For å mulig-gjøre vannbehandling av innkommende vann til renseanlegget (via fall) på Aurdalsåsen i Nord-Aurdal,
monterte vi UPS (avbruddsfri strømforsyning) for UV-anleggene. Dette fjernet også behovet for manuell restart av anlegget ved strømutfall.
Det ble montert en UPS med batteripakke for hvert UV-anlegg, begge plassert i et 19″ rack-skap, plassert på egenprodusert veggfeste.