Nord-Aurdal kommune økte antallet stasjoner på sitt eget modbus radionett (levert av oss).
Her ble en vannforsyningsstasjon i Vestringsbygda og 2 stasjoner i Bjørgo for vann/kloakk oppgradert med radio og PLS,
slik at kommunen nå kan inkludere status og verdier derifra på SD-anlegget sitt. Spennende å se at radio-kommunikasjonen
funger til tross for manglende fri sikt mellom stasjonene!