Vi har satt opp radiokommunikasjon for alle vann- og avløpsstasjoner i Aurdal tilhørende Nord-Aurdal kommune.

Dette gir de et radionett med godt grunnlag for utbygging, samt at de ikke trenger å være avhengige av noen tredjepart når det gjelder vedlikehold og utfall av nettet.

Radionettet er lagt opp med overvåkning av egen status, slik at det blir sendt SMS ved utfall av radiokommunikasjon.