I Skjolden i Luster Kommune ville kommunen få erstattet en gammel kabelbasert styring som ikke lenger fungerte. Styringen gikk på å fylle et basseng brukt til jordvanning ved hjelp av vipper og en brønnpumpe. Vi laget 2 styreskap som kommuniserte trådløst via radio, her var det fortsatt styring via vipper, men også mulighet for tvangskjøring, samt hørbar varsling om utløst motorvern. Skapet til brønnpumpene måtte plasseres et godt stykke utenfor allfarvei, men en av kommunens driftsoperatører var ivrig på å bære skap når han fikk høre det var aluminium og ikke stål!