På Freningen Vannverk AS planla og gjennomførte vi en omfattende ombygging av rør-opplegget både på inn- og ut-løpssiden av høydebassenget. Her hadde det vært problem med pumpehavari på grunn av måten pumpene var plassert i forhold til bassenget. Etter ombyggingen er dette ikke lenger et problem, og i tillegg er det nå laget en mulighet for operatørene til å forsyne deler av abonnentene med vann via fall, i tilfelle strømstans eller pumpefeil. Vi leverte og monterte også en UPS-løsning for vannbehandling ved nettutfall. Dette vannverket forsyner store områder med hytter, i tillegg til hotellet Danebu Kongsgaard.