Når styringen på kloakkpumpestasjonen på Lo i Nord-Aurdal Kommune plutselig takket for seg, var vi inne og erstattet den gamle PLSen, med vår egen 4″ Touchskjerm PLS. Her satte vi inn I/O og programmerte opp styringen i forhold til sisterne-nivået.