For å styre fylling av et høydebasseng til en liten gruppe hytter, var vi inne og monterte en enkel PLS for å sikre vanntilførsel. PLSen ble levert med integrert SMS-varsling, som gir brukerne en sikkerhet ved varsling om det skulle oppstå lekkasjer eller andre uønskede/uforutsette hendelser.