Vi har fått betydelig bedret vannkvaliteten på den private vannbehandlingsstasjonen til Landsrud Hyttefelt, med installering av 2 typer sandfilter. Dette for å fjerne både lukt og partikler.

Filterene er satt opp til automatisk vasking og gir brønnpumpene en bedre hverdag med å gi et lite mottrykk.